Nerwica lękowa – objawy, rodzaje

0
736
psychoterapia
Za podstawową formę leczenia zaburzeń nerwicowych przyjmuje się terapie wypracowane przez różne szkoły psychoterapii | fot.: stock.adobe.com

Zaburzenia lękowe przejawiają się odczuwaniem lęku o irracjonalnym charakterze i dużym stopniu nasilenia. Zaburzenia nerwicowe w klasyfikacji ICD-10, zarówno te o postaci somatycznej, jak i te, które związane są ze stresem, zostały w ostatecznym rozrachunku połączone w jedną grupę z uwagi na na wspólne objawy oraz ich historię. Według amerykańskich badań epidemiologicznych szacuje się, że zachorowalność wynosi 28,8% w ciągu życia. W Polsce natomiast okazuje się, że co trzecia/czwarta osoba przynajmniej raz w ciągu swoje życia doświadcza zaburzeń nerwicowych.

Strach i lęk ma na celu sygnalizowanie pojawienia się realnego niebezpieczeństwa. Osoby z zaburzeniami lękowymi jednak doświadczają zarówno strachu jak i lęku, które w nieadekwatny sposób mobilizują organizm do silnych reakcji obronnych, stanowiących w rezultacie źródło cierpienia. Cierpienie to spowodowane jest z kolei poczuciem zagrożenia, ograniczenia oraz bezradności. 

Objawy zaburzeń nerwicowych

W przypadku zaburzeń nerwicowych najczęściej ma się do czynienia z objawami mieszanymi, zwłaszcza jeżeli lęk współwystępuje z depresją. Objawy, które występują w przypadku osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe obejmują: 

 • pocenie się 
 • zawroty głowy
 • drżenie/dygotanie
 • utrudnione oddychanie
 • suchość w jamie ustnej
 • odczucia z serca
 • poczucie dławienia się
 • nudności
 • dolegliwości w klatce piersiowej
 • poczucie niepokoju i załamania psychicznego
 • ból mięśni
 • wrażenie omdlenia
 • obawa przed utratą kontroli
 • uderzenia gorąca oraz zimne dreszcze
 • poczucie drętwienia oraz swędzenia
 • trudności związane z zasypianiem, koncentracją
 • drażliwość
 • obawa śmierci poczucie nierealności zarówno siebie jak i przedmiotów.

Rodzaje zaburzeń nerwicowych

Mając na uwadze klasyfikację ICD-10 zaburzenia nerwicowe można podzielić na:

 • F40 – zaburzenia lękowe w postaci fobii:
  • agorafobia, fobie społeczne
  • specyficzne postaci fobii
  • bliżej nieokreślone
 • F41 – inne zaburzenia lękowe:
  • lęk paniczny
  • zaburzenia lękowe uogólnione
  • zaburzenia depresyjne i lęki mieszane
  • inne i bliżej nieokreślone
 • F42 – zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
  • z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
  • z przewagą czynności natrętnych
  • mieszane, myśli i czynności natrętne
 • F43 – reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne:
  • ostra reakcja na stres
  • zaburzenia stresowe pourazowe
  • zaburzenia adaptacyjne.

Warto mieć na uwadze, że klasyfikacja danych jednostek klinicznych może różnić się w zależności od klasyfikacji, na której się opieramy. Obok ICD-10, za granicą funkcjonuje również klasyfikacja DSM-5.

Podsumowując

Obraz kliniczny wyróżnionych wcześniej typów zaburzeń jest bardzo złożony i niejednokrotnie jednostki te współwystępują z innymi (np. zaburzeniami osobowości czy depresją). Istotne jest więc określenie ich charakteru, a mianowicie tego, które z zaburzeń jest pierwotne, a które wtórne. Stanowi to dużą trudność i może oddziaływać w znacznym stopniu na skuteczność leczenia pacjenta. Za podstawową formę leczenia zaburzeń nerwicowych przyjmuje się terapie wypracowane przez różne szkoły psychoterapii. 

Więcej na temat nerwicy i leczenia znaleźć można na stronie poradni psychologicznej Spokój w Głowie pod adresem: https://www.spokojwglowie.pl/. Poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące własnego dobrostanu lub kondycji psychicznej naszych najbliższych warto poszukać profesjonalnej wiedzy i wypowiedzi specjalistów o udokumentowanej renomie i potwierdzonym doświadczeniu oraz wiedzy. Nie warto posiłkować się opiniami znajomych, nawet jeśli sami mają za sobą terapię. W przypadku zaburzeń nerwicowych należy skupić się na indywidualnej historii pacjenta i pomóc mu w przezwyciężeniu problemów tak, aby przywrócić dobrostan i pożądany poziom samopoczucia i funkcjonowania w codziennym życiu.

OLI