IPL – instrukcja użytkowania

4
4990

Spośród urządzeń najczęściej występujących w gabinetach, większość nie wymaga specjalnego traktowania. Zazwyczaj wystarcza dbałość o stan kabli, czy głowic zabiegowych. Dotyczy to urządzeń do peelingu kawitacyjnego, mikrodermabrazji, darsonvala, RF, czy kawitacji ultradźwiękowej. Innym, jak urządzenia IPL, trzeba poświęcić trochę więcej uwagi. Rozwijamy wątek podjęty przez naszą Czytelniczkę.

Aby urządzenia pracowały wydajnie, należy spełniać kilka zasad: począwszy od uwzględnienia przy decyzji o zakupie odpowiednich certyfikatów, przez przepisy BHP dotyczące postępowania z urządzeniami elektrycznymi, aż po należyte serwisowanie.

Po pierwsze: Kupuj z głową
Każde urządzenie, na którym wykonuje się zabiegi kosmetyczne,  zgodnie z prawem powinno posiadać:

 • certyfikat CE (świadczy o dopuszczeniu do użytku w UE)
 • certyfikaty świadczące o tym, że jest to urządzenie medyczne, wydane przez producenta (na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych)
 • książkę serwisową
 • instrukcję obsługi

Ponadto, przy zakupie urządzenia, firma dystrybucyjna lub producent mają obowiązek przeszkolenia personelu, który będzie z niego korzystał.

Po drugie: Pamiętaj o BHP
Aby sprzęt pracował wydajnie, a co najważniejsze – bezpiecznie:

 • obudowa aparatu powinna być uziemiona
 • podczas obsługi aparatu nie powinno się dotykać jego obudowy,  kontaktów regulujących, wykonanych z masy izolującej
 • nie należy dotykać mokrymi rękami wtyczek, kabli, kontaktów lub urządzeń elektrycznych
 • nie wolno wkładać urządzeń do wody
 • pacjent powinien zostać pouczony, że nie wolno mu dotykać ani przewodów,
  ani aparatury
 • przy wykonywaniu zabiegów aparaturą elektryczną, należy przestrzegać zasady,
  aby pacjent zdejmował metalowe przedmioty (pierścionki, zegarki) – zasada ta dotyczy także wykonującego zabieg
 • przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć od prądu
 • po ukończeniu pracy, całą aparaturę należy wyłączyć z kontaktów

Po trzecie: Serwisuj
IPL to jedno z tych urządzeń, w przypadku których od odpowiedniego serwisowania zależy efektywność zabiegów. Szczególną uwagę przykładać należy zwłaszcza do dwóch elementów:

System chłodzenia IPL. W urządzeniach IPL jest zamontowany potrójny system chłodzenia, a – jak powszechnie wiadomo – chłodzenie wpływa na komfort w trakcie zabiegu. Jeśli więc klient skarży się na odczucie intensywnego ciepła, może to oznaczać uszkodzenie płytek Peltiera (specjalnego układu, który chłodzi kryształ bezpośrednio przylegający do skóry).
Aby zapobiec  uszkodzeniu kryształu, należy:

 • zwracać uwagę, aby urządzenie stało od ściany co najmniej 60 cm
  (poprawne chłodzenie powietrzem)
 • przynajmniej raz w tygodniu wymieniać wodę
  (celem uniknięcia niedrożności  przewodów dostarczających wodę do lampy)

Lampa. Od jej poprawnego działania zależy efekt zabiegu. Standardem pracy
z urządzeniami IPL jest wymiana lampy średnio co 70 000 – 100 000 impulsów.
Każdy szanujący się salon powinien prowadzić ewidencję impulsów i wymieniać
lampę zgodnie z powyższym zaleceniem. W przeciwnym wypadku, jakość usługi
ulegnie znacznemu pogorszeniu.

Lampy w IPL należy wymieniać średnio co 70-100 tys impulsów.
Lampy w IPL należy wymieniać co 70-100 tys. impulsów.

Po czym poznać, że lampa IPL czasy świetności ma już za sobą? Ponieważ zabiegi odbywają się na granicy komfortu pacjenta, brak uczucia ciepłych ukłuć, może
oznaczać nie tylko niską moc urządzenia,  ale także osłabienie działania lampy.
Jeśli po podwyższeniu mocy (nawet do maksimum), zabieg nadal nie daje żadnych odczuć, lampę należy wymienić.

Odpowiednie użytkowanie urządzeń IPL przynosi wymierne korzyści i wpływa na jakość zabiegów. W czasach wysokiej konkurencyjności usług, dobrze jest zadać sobie pytanie, czy zasady te są spełniane także w Waszych salonach.

Dominika Pawlikowska, Róża Detmer