Jak powinna wyglądać umowa z architektem?

0
3550
Podstawowa zasada – umowa powinna uwzględniać potrzeby obu stron  | fot.: Materiał partnera zewnętrznego

Czy umowa pisemna przy współpracy z architektem jest konieczna? Na co powinniśmy zwracać uwagę przy jej zawieraniu?

W przypadku większości typów umów legislatywa nie nakazuje, by były one zawarte w formie pisemnej – ustna jest wystarczająca. Teoretycznie więc relacja między klientem i architektem może obejść się bez kontraktu pisemnego. W praktyce możemy sobie na to pozwolić tylko wtedy, kiedy architekt jest naszym znajomym, a my szykujemy się do przeprowadzenia niewielkich przeróbek w mieszkaniu. Jeśli jednak planujemy poważne zmiany, pisemna umowa ułatwi nam rozwiązanie ewentualnego konfliktu i pozwoli udowodnić zakres obowiązków obu sygnatariuszy.

W takiej sytuacji jedna ze stron powinna przedstawić drugiej projekt umowy do zaopiniowania i zatwierdzenia. W przypadku zamówień dla wielkich firm zdarza się, że osobą przedstawiającą szkic kontraktu jest klient. Jeśli jesteśmy laikami, którzy budują lub remontują coś po raz pierwszy, najpewniej nie mamy pod ręką wzoru odpowiedniej umowy. W związku z tym możemy liczyć w tej kwestii na architekta.

Umowa o dzieło

Typową umową pomiędzy inwestorem a architektem jest umowa o dzieło. W dokumencie tym architekt (określany w umowie na przykład jako wykonawca) zobowiązuje się, że za określoną opłatą przygotuje projekt dla klienta (zleceniodawcy). Kwestie związane z umową o dzieło reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2017.0.459 t.j.)

Tekst umowy może być względnie prosty. W kwestiach, które nie zostaną uwzględnione w jej treści, obowiązywać będzie kodeks cywilny. Z drugiej strony większość zagadnień, które regulują obowiązujące przepisy, można dodatkowo zawrzeć i ustalić w umowie.

Każda umowa musi zawierać takie części, które zapewnią jej wymaganą konkretność i które odróżnią ją od innych typów umów. W przypadku umowy o dzieło są to:

– zdefiniowanie przedmiotu dzieła – jaka dokumentacja ma być przygotowana (np. dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę) i jakiego obiektu dotyczy (np. dom rodzinny, jego położenie – gmina, konkretna działka); na ten punkt trzeba zwrócić szczególną uwagę, ponieważ niewłaściwe i niewystarczające zdefiniowanie przedmiotu dzieła może spowodować niejasność umowy, co skutkuje jej unieważnieniem.

Źródło: https://favi.pl/produkty/p/1-fototapeta-podwodny-swiat?v=624117

– porozumienie ws. ceny – dokładne, ewentualnie szacunkowe lub w postaci sposobu jej stanowienia w późniejszym terminie (chyba że, strony wykazały wolę zawarcia umowy bez określenia ceny dzieła, wówczas obowiązuje cena płacona za porównywalne dzieło).

– niektóre źródła podają jeszcze inne wymagania dotyczące umów, np. czytelne oznaczenie jej stron.

W każdym razie istotne jest, aby z tekstu umowy jasno wynikało, kto z kim zawarł umowę i jakie prawa czy obowiązki mają wobec siebie obie strony.

Oprócz obowiązkowych elementów, które omówiliśmy wyżej, umowy zawierają zazwyczaj szereg dodatkowych postanowień, takich jak termin ukończenia zlecenia lub jego poszczególnych etapów. Specyficzną cechą projektowania budynków jest to, że mamy do czynienia z procesem, który trwa stosunkowo długo, składa się z kilku nawiązujących na siebie faz i wymaga pewnego udziału klienta (na przykład przy zdobywaniu dokumentów i w trakcie konsultacji nad rozpoczętym projektem). W związku z tym ludzie często decydują się na podział honorarium architekta na kilka części, które wypłaca się po ukończeniu konkretnych etapów zlecenia. W umowie warto również zawrzeć to, jakie dokumenty będą potrzebne w trakcie projektowania i kto odpowiada za ich dostarczenie. Ustal też, kto jest odpowiedzialny za wyposażenie gotowych pomieszczeń w meble i dekoracje.

Umowy o dzieło, podobnie jak i inne rodzaje kontraktów, często zawierają postanowienia dotyczące kar za ewentualne niedotrzymanie jej warunków przez jedną ze stron oraz punkty traktujące o tym, kiedy i w jakiej sytuacji można umowę wypowiedzieć.

Może się zdarzyć, że oprócz umowy o dzieło będzie trzeba zawrzeć i inne rodzaje umów, przede wszystkim licencyjną lub umowę o prowadzenie spraw. Oba rodzaje dokumentów również reguluje kodeks cywilny. Dobrą i wygodną opcją jest zawarcie jednej umowy, której treść będzie stanowić umowa o dzieło oraz postanowienia umowy o prowadzenie spraw i/lub licencyjnej.

Źródło zdjęcia: https://favi.pl/produkty/p/lustro-modern-sq-black?v=444355

Umowa o prowadzenie spraw

Umowa o prowadzenie spraw reguluje stosunki między klientem – zleceniodawcą a architektem – zleceniobiorcą. Zleceniobiorca ma dla zleceniodawcy wykonać określony rodzaj pracy. W naszym przypadku zadaniem architekta jest załatwienie za klienta spraw związanych z pozwoleniem na budowę itp.

Umowa licencyjna

Projekt budowy, który klient zamówił w biurze architektonicznym, pozostaje własnością intelektualną jej autora. W umowie licencyjnej architekt udziela klientowi pozwolenia na korzystanie ze swej własności intelektualnej na określonych warunkach (np. uzyskanie potrzebnych pozwoleń na w jaki sposób autor dzieła może z niego korzystać (np. prezentować projekt lub gotowy budynek w internecie czy branżowej prasie).

Umowa licencyjna może być wyłączna lub niewyłączna. Niewyłączną można zawrzeć ustnie, wyłączna zawsze musi mieć formę pisemną. Wyłączna licencja oznacza, że autor dzieła nie może udostępnić licencji na jego używanie żadnej innej osobie. W naszym przypadku architekt zobowiązuje się, że nikomu nie przygotuje indentycznego projektu domu.

Budowa i urządzanie domu to ekscytująca przygoda, a nie raz i przedsięwzięcie całego życia. Skorzystaj z wyszukiwarki favi.pl, aby zainspirować się oraz szybko i łatwo odnaleźć wymarzone meble, dekoracje i akcesoria.

Źródło zdjęcia: https://favi.pl/produkty/p/sofa-z-funkcja-spania-zielona-kanapa-rozkladana-wersalka-luc?v=630838


Materiał partnera zewnętrznego